Rainbow page separator

Městys přispěje na novou střechu evangelické fary

Úterý, 9. srpna 2022

Jimramov / Žádost o příspěvek na opravu krovu a výměnu střechy evangelické fary, kterou podala Česká církev evangelická v Jimramově, projednali tamní zastupitelé. Církev žádala městys o deset procent z celkové rozpočtované částky, což je pětaosmdesát tisíc korun. Při zasedání padl návrh na zvýšení darované částky na 250 tisíc, přičemž zastupitelé návrh akceptovali. Schválili jak výši daru, tak uzavření darovací smlouvy s církví.
Jimramovská evangelická fara, která se nachází v městské památkové zóně, byla postavena v letech 1789 až 1791, přičemž než došlo k vybudování evangelické školy, rovněž se tam vyučovalo. Rozsáhlá rekonstrukce budovy byla provedena v druhé polovině 20. století úpravou půdních prostorů v mansardové střeše, kdy v nově přistavěném druhém poschodí došlo k zřízení místnosti pro bohoslužby.