Rainbow page separator

Městys úprava části cyklotrasy vyjde na více než půl milionu

Čtvrtek, 3. Listopad 2016

Nové Veselí, letecká fotografie

Nové Veselí / Za více než půl milionu korun bez DPH nechá Nové Veselí upravit část cyklotrasy mezi Veselím a Žďárem. Stezka bude široká tři metry a na části vybudované městysem prozatím nebudou krajnice, protože je očekávána spolupráce s tamním družstvem, které by mohlo komunikaci rovněž využívat. Novoveselští zastupitelé schválili výdaj na akci s názvem Oprava cesty Na Vetli jako rozpočtové opatření, a pokud dovolí počasí, práce budou hotovy ještě letos.
Stavební činnosti již probíhají i na žďárské části cyklotrasy, jedná se o výstavbu nové komunikace v délce asi jedenáct set metrů od křížku u Boroviny po Votoupalův rybník. Náklady činí 3,4 milionu korun a i tato část má být dokončená ještě v letošním roce.