Rainbow page separator

Mezi Žďárem a Jihlavou už řidiči jezdí bez zdržení a objížděk

Středa, 2. listopadu 2022

Žďársko / Bez komplikací je již pro šoféry cesta mezi Žďárem a Jihlavou po silnici II/353. Ještě před zprovozněním úseku ve žďárské Jihlavské ulici byla v pátek 28. října otevřena obnovená silnice mezi Stájí a Zhoří v délce 5,4 kilometru a nákladem 179 milionů korun. „Řidiči mohou využívat rozšířenou komunikaci v šíři 9,5 metrů, opravený most, narovnány byly směrové oblouky v průtahu obcí Zhoř, došlo k úpravě zemědělských sjezdů. V místě křižovatky silnic II/353 a II/351 došlo k rozšíření pravého jízdního pruhu pro umožnění objíždění vozidel odbočujících vlevo směrem na Polnou,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a dopravy Miroslav Houška.
Stavbu komplikovalo špatně únosné podloží, které si vyžádalo sanaci lomovým kamenem či geomříží. „Na sanaci byl zčásti využit materiál vytěžený při hloubení zářezu za Zhoří směrem na Žďár, silnice tu nově už nemá tak prudké klesání. V tomto místě museli stavbaři přestěhovat asi o 100 metrů malou kapličku,“ poznamenal vysočinský hejtman Vítězslav Schrek.
Kolem nových okrajů silnice byly vysazeny desítky listnatých stromů – jeřábů, javorů a dalších druhů vhodných pro podnebí Vysočiny. V budoucnu kraj plánuje obnovu další části páteřní komunikace, a to od lesního úseku před Stájí až na hranici okresů Jihlava a Žďár nad Sázavou. Aktuálně se záměr nachází ve fázi projektu pro územní rozhodnutí.