Rainbow page separator

Mikroregion Žďársko má společně řešit odpadové hospodářství

Úterý, 1. Červen 2021

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Založení dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko schválili žďárští radní. Jeho oficiální sídlo je navrženo v budově městského úřadu. Důvodem vzniku subjektu je především společné řešení problematiky odpadového hospodářství, přičemž spojení více obcí má zajistit silnější vyjednávací pozici při řešení této problematiky. Výhledově mohou být aktivity rozšířeny například i na dotační management, výběrová řízení a podobně. Obce ve žďárském správním obvodu, kterých je bezmála pět desítek, aktuálně na svých zastupitelstvech schvalují případný vstup do nového spolku, koncem června dojde k ustavující schůzi a poté budou ještě všechny členské obce schvalovat finální verzi stanov se smlouvou o založení svazku. Registrace Mikroregionu Žďársko je plánována na říjen.
Spolek Mikroregion Žďársko byl založen již v minulosti, konkrétně v roce 2001 – záhy se však rozpadl a činnost ukončil se zrušením okresních úřadů ke konci roku 2002. Snahy o jeho opětovné založení proběhly v roce 2017, nicméně záměr nebyl dokončen. Na území okresu funguje několik dobrovolných sdružení obcí, například Mikroregion Novoměstsko, Mikroregion Bystřicko či Mikroregion Velkomeziříčsko – Bítešsko.