Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, tříkrálová sbírka, charita
Rainbow page separator

Milí dárci a koledníci Tříkrálové sbírky,

Neděle, 26. Leden 2014

„Jestliže jsi neokusil radost z dobrého skutku, hodně jsi zanedbal. Především sebe…“ (A. Neilen) – úvodní motto mluví o dobrých skutcích a o radosti z nich, kterou věřím, že v tuto chvíli zakouší každý z Vás. Dovolte mi, abych Vám alespoň tímto způsobem poděkovala nejen za Vaše nadšení a ochotu, ale i dary, které jste věnovali v letošní již čtrnácté Tříkrálové sbírce.

Obsahy všech 397 tříkrálových pokladniček jsou v této chvíli sečteny. Uvnitř se skrývalo opět velké překvapení, a to v podobě vyššího výtěžku než tomu bylo v roce loňském.

Částka, kterou zhruba 1 600 koledníků vykoledovalo na své pouti napříč celým okresem
a kterou dárci věnovali do tříkrálových pokladniček, činí 2 522 626, 60 Kč, t.j. o 147 294, 60 Kč více než v roce minulém.

V letošním roce došlo také k několika změnám. Do sbírky se zapojily další obce, jsou to Křižánky a Odranec. Nováčkem sbírky byla i nově nastupující koordinátorka Tříkrálové sbírky Veronika Dobrovolná, která přebrala funkci po devítiletém působení Mgr. Michaely Kuchtové, která odchází plnit svoje milé mateřské povinnosti.

Finanční prostředky z letošní sbírky použije Oblastní charita především na podporu stávajících služeb.

Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem Oblastní charity Žďár nad Sázavou poděkovala za Vaši přízeň a štědrost, díky které můžeme pomáhat těm, kteří to potřebují a popřála Vám krásný a požehnaný rok 2014.

Ing. Jana Zelená
ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou, 24.1.2014