Vysočina, vysocina, aktuality, tři králové, sbírka
Rainbow page separator

Milí občané, koledníci Tříkrálové sbírky,

Pondělí, 30. Leden 2012

trikralova-sbirka-charita-kolednicidalší, v pořadí již dvanáctá Tříkrálová sbírka skončila. Díky Vám, Vaší ochotě a trpělivosti bude Oblastní charita i nadále moci pomáhat tam, kde je jejích služeb třeba. Zhruba 1 576 asistentů, koledníčků a jejich pomocníků vykoledovalo při letošní Tříkrálové sbírce 2 292 050 Kč. Mám radost, že tříkrálová tradice i nadále pokračuje, že je toto poselství šířeno a stále lépepřijímáno širokou veřejností. Také štědrost dárců je veliká. O tom svědčí
i výtěžek, který je pro letošní rok o 124 196 Kč vyšší než v roce loňském.
Finance z letošní sbírky opět pomohou tam, kde nebudou dostačovat či nepůjde použít finanční prostředky z dotačních titulů ministerstev, kraje a měst. Vzhledem k nepříznivým informacím o sníženém objemu finančních prostředků pro sociální oblast, může být výtěžek Tříkrálové sbírky i záchranou existence některých našich charitních služeb. Určitá část peněz bude použita také v humanitární pomoci.

Výtěžek  této sbírky opět dokázal, že i přes celkově se zhoršující finanční situaci, nemyslíme pouze na sebe, ale jsme schopni poskytnout dar tam, kde je to potřeba.
Děkuji tedy Vám všem, kteří jste pomohli a pomáháte svým dobrým skutkem.
Vaše dary budou použity na dobrou věc!

Přeji Vám příjemný a požehnaný rok 2012.

Žďár nad Sázavou, 23.1.2012
Ing. Jana Zelená
ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou