Rainbow page separator

Milovský rybník čeká revitalizace za osmnáct milionů korun

Úterý, 2. března 2021

Sněžné / Obnovu Milovského rybníka v místní části Sněžného Milovy, kde je rekreantům k dispozici také kemp, v letošním roce plánuje městys Sněžné. Na projekt revitalizace městys současně žádá o dotaci z evropského operačního programu Životní prostředí. Úpravami rybníka, který slouží jak k rybolovu, tak k rekreačním účelům, by se měla zlepšit i kvalita vody.
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce vodní nádrže, při které dojde k odbahnění a revitalizaci vodního toku s vytvořením litorálního pásma s tůněmi a realizaci několika samostatných tůní v návazné části toku. Revitalizaci Milovského rybníka na základě vyhraného výběrového řízení při smlouvě o dílo provede společnost Ekostavby Brno, stavební práce provede za 18,2 milionu korun včetně daně z přidané hodnoty.