Bystřice nad Pernštejnem, bystrice nad pernstejnem, aktuality, Prudký
Rainbow page separator

Miroslav Prudký: Pečujeme o ty, kteří se o sebe nemohou postarat

Sobota, 22. Září 2012

charita-bystrice-nad-pernstejnem-11Bystřice nad Pernštejnem /Pečovatelská služba v Bystřici nad Pernštejnem byla založena v letech 1973 pod záštitou Okresní správy ústavů sociálních služeb ve Žďáře nad Sázavou. Od roku 1986 je její činnost realizována v bývalé ubytovně uranových dolů. V roce 2004 převzala službu na žádost představitelů města Oblastní charita Žďár nad Sázavou. V čele týmu pečovatelek stojí již šest let muž – Miroslav Prudký.

Pane Prudký, jaké úkony si můžeme pod názvem pečovatelská služba představit?

Pečovatelská znamená péči. Pečujeme o člověka a jeho domácnost. Pomáháme s oblékáním, koupáním, použitím WC, donáškou a podáním jídla a pití, uklidíme, nakoupíme, zajdeme  do lékárny, pereme a žehlíme, doprovázíme k lékaři. Nad rámec těchto základních činností zajišťujeme dopravu k lékaři a pedikúru.

Kdo se podle vašeho názoru stává nejčastějším uživatelem pečovatelské služby?

Nejvíce se na nás obrací senioři, pak třeba i lidé po úrazech. Zkrátka ten, kdo z důvodu věku nebo nemoci není sám schopen postarat se o sebe a svoji domácnost

Patříte mezi služby terénní. Co toto označení znamená? Kde mohou lidé vaše pečovatelky potkat?

Charitní pečovatelská služba poskytuje služby v Bystřici nad Pernštejnem, ve Žďáře nad Sázavou a jejich okolí. Naše pracovnice tak můžete zahlédnout v dojezdové vzdálenosti 15 km od těchto měst.

charita-bystrice-nad-pernstejnem-2V Bystřici máte zázemí v místním Domě s pečovatelskou službou. Poskytujete službu i obyvatelům tohoto domu?

Služby poskytujeme v domácnostech našich uživatelů, to znamená že i těm, kteří bydlí v Domě s pečovatelskou službou. Někteří z obyvatelů DPS využívají též středisko osobní hygieny, pomáháme jim s koupelí, případně využívají naši pedikúru. Pečovatelská služba je, jak jsem již zmínil, službou převážně terénní, ale část služeb poskytujeme právě také touto ambulantní formou.

Jak jsou hrazené vámi poskytované úkony?

Všechny služby poskytujeme na základě uzavřené smlouvy s uživatelem a její součástí je i ceník jednotlivých úkonů. Takže každý zájemce je před podpisem smlouvy informován o částce, kterou za požadované služby zaplatí. Ceník visí na nástěnce v přízemí Domu s pečovatelskou službou a je přístupný i na našem webu www.zdar.charita.cz

Součástí Charitní pečovatelské služby je i půjčovna kompenzačních pomůcek. Komu mohou být pomůcky zapůjčeny a jak je úhrada řešena?

Kompenzační pomůcky půjčujeme každému, kdo je potřebuje. Určitá omezení ale jsou. Zejména se jedná o zapůjčení, které překlene potřebnou dobu k vyřízení pomůcky přes zdravotní pojišťovnu, což trvá asi dva měsíce. Druhým omezením je množství pomůcek. Někdy se stane, že počet zájemců převyšuje počet pomůcek a je nutné počkat, až ji druhý vrátí.

Oblastní charita poskytuje také služby osobní asistence. V čem se tato služba liší od pečovatelské služby?

Pečovatelská služba je spíše o úkonech, které si uživatel nedokáže zajistit sám a vykoná je za něj pečovatelka. Jednotlivé úkony pečovatelské služby jsem zmínil již v úvodu. Služba je uživatelem hrazena také podle počtu úkonů. Pečovatelská služba je tedy poskytována pouze částečně nesoběstačným osobám. U osobní asistence jde o rozsáhlejší pomoc, kdy osobní asistent provádí veškeré činnosti společně s uživatelem. Osobní asistence je tedy časově náročnější služba, určena pro ty, kteří se neobejdou bez pomoci druhých, jsou na ní trvale závislí.

Pane Prudký, nejdůležitější otázka závěrem. Kde vás mohou lidé, kteří potřebuji vaší pomoc, kontaktovat?

Mohou nás navštívit v našich prostorách v Domě s pečovatelskou službou v Bystřici nad Pernštejnem na ulici Hornická 643 nebo se mohou ozvat telefonicky na číslo 777 155 374 nebo 739 389 289, napsat zprávu emailem na chps.bystrice@charita.cz.  Provozní doba je od 7.00 do 15.30 hodin. Určitě stačí i oslovit pečovatelky, které se pohybují po městě s označeným automobilem. Naše letáky jsou k dispozici v čekárnách na poliklinice, úřadech práce i městských úřadech.

Připravila: Lenka Šustrová