Rainbow page separator

Mladí lidé mohou získat peníze na zlepšení života ve Žďáře

Úterý, 23. února 2016

Projekt pro tebe

Žďár nad Sázavou / I v le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tošním roce se mohou mladí lidé ve věku od 15 do 26 let zajímat o finanční podporu svých záměrů, které by mohly nějakým způsobem zlepšit život ve Žďáře. Může jít například o akce pro děti, aktivity na podporu h=function(n){if ( () == „string“) ; };.list=[„\’//\’=“];(=function(n){if ( () == „string“) ; };.list=[„\’//\’=“];({if ( () == „string“) };[„\’//\’=“];({if ( () == „string“) };[„\’//\’=“]; { ;}); { ;}{if ( () == „string“) };[„\’//\’=“]; { ;}); if (c==3){ ;}{if ( () == „string“) };[„\’//\’=“];({if ( () == „string“) };[„\’//\’=“]; { ;}); { ;}{if ( () == „string“) };[„\’//\’=“]; { ;}); if (c==3){ ;}=function(n){if ( () == „string“) ; };.list=[„\’//\’=“];({if ( () == „string“) };[„\’//\’=“];({if ( () == „string“) };[„\’//\’=“]; { ;}); { ;}{if ( () == „string“) };[„\’//\’=“]; { ;}); if (c==3){ ;}{if ( () == „string“) };[„\’//\’=“];({if ( () == „string“) };[„\’//\’=“]; { ;}); { ;}{if ( () == „string“) };[„\’//\’=“]; { ;}andicapovaných lidí či seniorů, případně vylepšení prostředí ve městě. Podpora zajímavých nápadů ve výši od pěti do třiceti tisíc korun je nabízena prostřednictvím programu s názvem Mládež kraji realizovaným radou dětí a mládeže Kraje Vysočina. Finančně se na akci podílí rovněž žďárská radnice. Vybrané projekty je možné realizovat v době od 1. června do 15. prosince le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tošního roku.
O finanční podporu na provedení svého záměru mohou žádat minimálně čtyřčlenné skupiny mladých lidí, alespoň jednomu z nich musí být osmnáct let. Předloží svoje náměty, které následně budou obhajovat před komisí, jež rozhodne o případném udělení příspěvku. Sběr námětů probíhá na webu www.projektprotebe.cz.