Rainbow page separator

Model v ekopavilonu připomíná, co všechno se děje s vodou

Čtvrtek, 17. srpna 2017

Bystřice nad Pernštejnem / Unikátní model a názvem Malý koloběh vody, který přibližuje, kde se v kohoutcích bere pitná a kam odtéká špinavá voda, byl díky Vodárenské akciové společnosti nainstalován v bystřickém turistickém centru Eden. Model si mohou návštěvníci tamního ekopavilonu prohlédnout i vyzkoušet. „Stačí otočit kohoutkem u skutečného umyvadla a malý návštěvník nebo jeho doprovod mohou pozorovat, jak je voda z úpravny vody čerpána do vodojemu, odtud se potrubím dostává do jejich obydlí a následně pak až do vodovodního kohoutku. Model díky průhledným komponentům dále ukazuje, jak voda z umyvadla odtéká do odpadu, pak z domu do kanalizace, do čistírny odpadních vod a končí v řece,“ informovala vedoucí marketinku a propagace společnosti VAS Iva Šebková s tím, že model pro centrum Eden vyrobila brněnská firma ESL. Součástí modelu je rovněž brožurka určená pro zájemce, kteří se o procesu výroby pitné vody a čištění odpadních vod chtějí dozvědět více.