Rainbow page separator

Modernizaci sociálního zařízení ve školce pomohla dotace

Sobota, 17. Říjen 2015

Peníze, papírové bankovky

Polnička / Dotace ve výši šedesáti tisíc korun podpořila celkovou modernizaci dětských toalet v polničské mateřské školce. Stavební akce se uskutečnila v průběhu letních prázdnin.
Projekt Naše školka 2015 pod názvem Zlepšení hygienických podmínek sociálního zařízení MŠ dofinancovala Polnička jako zřizovatel mateřské školy. Tamní radní na rekonstrukci sociálního zázemí pro děti schválili uvolnění finančních prostředků z rezervy. Modernizace zahrnovala rovněž výměny obkladů stěn, dlažby, topení a rozvodů vody. Celkové náklady činí 188 530 korun.
V aktuálním školním roce 2015/2016 nastoupilo do polničské mateřské školy celkem devětatřicet dětí. V jedné ze dvou tříd je zapsáno devatenáct dětí, ve zbývající dvacet. Z tohoto počtu je patnáct chlapců a čtyřiadvacet dívek.