Rainbow page separator

Myslivce na Žďársku čeká druhé sčítání zvěře

Úterý, 16. Únor 2016

Srnec obecný

Žďársko / Lesníci na Žďársku mají za sebou první letošní sčítání zvěře, které zahrnuje přímé pozorování v kombinaci s kontrolou zaznamenaných stop i dalších pobytových znaků zvěře. „Vzhledem k tomu, že zima je opakovaně mírná, převážně bez sněhu, je nutné při sčítání zvěře používat metody přímého pozorování, kdy uživatelé honiteb zjišťují aktuální počty srnčí zvěře, prasete divokého, zajíce polního nebo například jelení a mufloní zvěře,“ přiblížil radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.
Druhé sčítání se ve žďárském regionu uskuteční 5. března. Výsledky sčítání pak slouží uživatelům honiteb jako podklad při tvorbě plánu mysliveckého hospodaření a údaje jsou rovněž podkladem pro zpracování statistických výkazů o počtech jednotlivých druhů zvěře v rámci kraje a následně i republiky.
Zajíců a srnčí zvěře na Žďársku v průběhu let ubývá. Problémy působí divoká prasata, která se naopak v aktuálních klimatických podmínkách velice rychle množí. Myslivci proto musí zvyšovat jejich odstřel. „Loni se meziročně odstřel zvýšil o 250 kusů černé zvěře, tedy z 1650 na 1900,“ přiblížil Oldřich Sedlář, jednatel Okresního mysliveckého spolku ve Žďáře nad Sázavou.
Změny v počtech zvěře v jednotlivých honitbách budou známé začátkem dubna.

Foto: www.photohalama.com