Žďársko, zdarsko, aktuality, myslivci, sčítání
Rainbow page separator

Myslivce ze Žďárska čeká sčítání zvěře

Úterý, 31. ledna 2012

Žďársko/ Myslivce, kteří mají honitby v okrese Žďár nad Sázavou, čeká le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tos v únoru opět pravidelné sčítání lesní zvěře. Stejně jsou na [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tom jejich kolegové z celého Kraje Vysočina. Všem [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}totiž termín sčítací akce stanovuje odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina, a [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to po dohodě s orgánem ochrany přírody. Do lesů, luk a polí v honitbách by měli myslivci vyrazit už v sobotu 11. února. Neznamená [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to však, že by pouze podle v ten[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to den zaznamenaných zvířat usoudili, kolik se jich celkem v jejich „revíru“ nachází.
Myslivci moni[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torují početní stav srnčí, kančí, jelení, daňčí, mufloní a další zvěře v průběhu celého roku. Zajímá je nejenom početnost výše uvedených druhů, ale také zajíců, divokých králíků, koroptví, bažantů, křepelek, divokých kachen a podobně. V zimním období se mohou například řídit podle s[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}top zvířat nebo dle spatřených kusů u krmelců. Právě tam se [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}totiž nyní – v době potravní nouze, zvěř nejčastěji uchyluje. Oficiální sčítání ale neprobíhá pouze v jeden den. Úředníci pro něj stanovili ještě termín březnový, který v [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tom[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to roce připadl na sobotu 3. března 2012. Výsledky by poté měli myslivci nejpozději do pěti dnů písemně oznámit příslušnému orgánu státní správy myslivosti – tedy obecnímu úřadu obcí s rozšířenou působností. Výsledky jsou obvykle vyhodnoceny ještě v dubnu téhož roku. Na jejich základě je po[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tom sestavován takzvaný plán chovu a lovu zvěře. (zp)