Rainbow page separator

Na bezpečnost školáků před zámkem dohlíží více dospělých

Pondělí, 25. září 2017

Asistent v dopravě Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Na bezpečnost dětí navštěvujících „zámeckou“ školu a školku po dobu stavebních prací v Santiniho ulice, kde je rozšiřována zastávka MHD, nyní ve větší míře dohlížejí strážníci a bezpečnostní asistenti. „Domluvili jsme se, že v pracovní dny mezi čtvrt na osm a osmou hodinou budou v daném úseku dva strážníci nebo asistenti prevence kriminality,“ uvedl mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostarosta Žďáru Josef Klement. Navíc pokud je [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to možné, na bezpečné přecházení školních dětí přes frekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovanou silnici, kde je v době pracovní aktivity dělníků provoz řízený kyvadlově pomocí přenosných semaforů, dohlížejí i pedagogové.
Zastávka má být dokončena na přelomu října a lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadu. Dojde k jejímu rozšíření, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to tak, aby v místě vznikla až tři parkovací místa pro zastavování au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tobusů. K [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu ještě přibude přechod pro chodce vedoucí od zastávky k zámku. Stavební práce jsou vyčísleny na 2,9 milionu korun bez DPH, z [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho více než dva miliony korun pokryje dotace.