Rainbow page separator

Na „chytrou“ správu města získal Žďár evropskou dotaci

Neděle, 4. Březen 2018

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Projekt Smart City v oblasti rozvoje města nyní připravuje žďárská radnice. Na strategický dokument, ale i takzvaný městský dispečink a také generel dopravy a pasport komunikací Žďár získal příslib evropské dotace ve výši 8,8 milionu korun z celkových nákladů ve výši 9,3 milionu.
Projekt poběží do konce příštího roku, přičemž do té doby bude připravený nejenom strategický dokument vyjadřující potřeby města, ale i pasport komunikací, generel dopravy a městský dispečink, do něhož se postupně budou sbíhat všechna dostupná data, aby mohlo být město řízeno „chytře“. V praxi to znamená například napojení správy města na tento systém, což zahrne kupříkladu nastavení veřejného osvětlení, vytápění, vedení linek MHD, propojení „chytrých“ semaforů nebo kontejnerů, rozvoj digitální evidence, dálkového vyplňování formulářů a podobně. Všechna důležitá data by zároveň měla být k dispozici obyvatelům on-line.
„Od přívlastku chytré řízení města si slibujeme snížení nákladů na jeho provoz, zlepšení správy veřejných věcí i životního prostředí a poskytnutí dat obyvatelům – prostě posunutí správy města do 21. století,“ konstatoval starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.