Rainbow page separator

Na další část obchvatu města vzniká technická studie

Úterý, 12. Červenec 2016

Žďár nad Sázavou / Technická studie přípravy záměru byla započata v souvislosti s plánovanou propojkou Brněnské ulice a ulice Jihlavská. „Podle informací z Ředitelství silnic a dálnic ČR by mohla být stavba této propojky realizována zhruba v roce 2019,“ uvedla Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování žďárské radnice.
Pokračování takzvaného „malého“ obchvatu Žďáru, který by vymístil tranzitní dopravu z frekventované okružní křižovatky v Jihlavské ulici, by zahrnulo asi sedm set metrů nové silnice. Pozemky potřebné pro výstavbu propojky jsou prakticky stoprocentně ve vlastnictví města.
Nová část obchvatu Žďáru by zároveň představovala napojení na přeložku silnice I/19, která od loňského podzimu vede od křižovatky u Mělkovic přes průmyslovou zónu a ústí na kruhovou křižovatku v Brněnské ulici.