Rainbow page separator

Na dalším setkání s občany se bude hovořit o trzích

Úterý, 10. února 2015

Nám. Republiky Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Téma trhy a jak, kdy a kde je ve Žďáře nejlépe pořádat, se stane ústředním bodem dalšího setkání vedení žďárské radnice s obyvateli města. To je naplánováno na středu 11. března a uskuteční se ve velké zasedací místnosti městského úřadu.
Trhy na náměstí Republiky byly dočasně přerušeny kvůli jeho generální rekonstrukci a ještě před jejím zahájením se na něm stačil uskutečnit pilotní projekt farmářského trhu, kde se prodávaly produkty od prvovýrobců, čas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to přímo ze Žďárska a blízkého okolí.
Na první setkání vedení města s jeho obyvateli, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na téma Kino Vysočina, do žďárského biografu přišlo více než šest desítek lidí. Setkání a následná diskuse byly doplněny přednáškami odborníků. Kromě his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torie kina byl lidem představen i architek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tonický návrh plánované rekonstrukce interiéru žďárského biografu.