Rainbow page separator

Na hřiště je připraven projekt, peníze zatím ne

Pondělí, 29. června 2015

Peníze, papírové bankovky

Žďár nad Sázavou / Projekt je připravený, peníze na jeho realizaci zatím chybí. Týká se to plánované rekonstrukce hřiště u žďárské Základní školy Švermova. V současné době není vyhlášen žádný vhodný dotační titul, který by se na opravu čtyři desítky let starého sportoviště za bezmála osmnáct milionů korun hodil. Zastupitelé budou letos rozhodovat o uvolnění financí, které jsou v rozpočtu od roku 2013 určeny na relaxační prostor u školy, přeložky a rekonstrukci inženýrských sítí.
Součástí zrekonstruovaného sportovního areálu má být podle projektu nové centrální víceúčelové sportoviště s oválem, prostorem pro skok do dálky a do výšky, pro hod koulí a s hřištěm pro malou kopanou. Vedle pak má být umístěno ještě jedno hřiště pro míčové hry, volejbal, basketbal a tenis. Počítáno je i s multifunkční plochou s amfiteátrem a lezeckou stěnou. Sportoviště by mimo vyučování mohli využívat také zájemci z řad veřejnosti.
Žďárská radnice předpokládá rozdělení stavby na několik etap v průběhu čtyř let s tím, že jako první by bylo nutné přeložit a zrekonstruovat inženýrské sítě.