Rainbow page separator

Na jaře projde rekonstrukcí silnice vedoucí k Maršovské rychtě

Sobota, 28. Leden 2017

Nové Město na Moravě / Zrekonstruovat silnici vedoucí k Maršovské rychtě, která je dlouhodobě ve špatném stavu, v průběhu první poloviny letošního roku plánuje novoměstská radnice. Oprava povrchu komunikace byla několik let odkládána kvůli budování kanalizace a přeložkám vedení inženýrských sítí.
Rekonstrukcí projde úsek komunikace od křižovatky s hlavní silnicí, dále kolem restaurace Romantika až k Maršovské rychtě. Stavební úpravy se dotknou jak povrchu silnice, tak i kanálových vpustí a chodníku od Romantiky po prodejnu.
Práce mají podle stanoveného harmonogramu začít 6. března a dokončené mají být nejpozději do 12. května. Novoměstská radnice má na rekonstrukci části ulice vyčleněných 4,76 milionu korun.