Škrdlovice, kanalizace
Rainbow page separator

Na kanalizaci jsou už připojeny téměř všechny domy

Čtvrtek, 15. Květen 2014

Škrdlovice / Z celkového počtu 264 objektů v obci Škrdlovice bylo k 1. dubnu k nové splaškové kanalizaci připojeno 238 nemovitostí. „Ze zbývajících šestadvaceti nepřipojených nemovitostí jsou tři napojeny na vlastní domovní čistírnu odpadních vod, šestnáct nemovitostí je neobydleno, nebo jsou v prodeji a majitelé tří nemovitostí přislíbili, že se připojí v jarních měsících. Ve zbývajících čtyřech nemovitostech vznikají odpadní vody a nejsou připojeny na splaškovou kanalizaci,“ uvedl starosta Škrdlovic Ivan Hořínek.
Majitelé nepřipojených domů jsou povinni obecnímu úřadu doložit, jakým způsobem vyprodukované odpadní vody likvidují. „Průkazným dokladem je smlouva o jejich likvidaci s oprávněnou osobou. Dále bude prověřen způsob funkčnosti a efektivnosti čištění odpadních vod domovními čističkami,“ dodal starosta.