Rainbow page separator

Na nádraží přibyla desinfekce i informace o nařízené karanténě

Úterý, 10. Březen 2020

Vlakové nádraží Žďár nad sázavou, koleje

Žďár nad Sázavou / Stojan s desinfekcí v souvislosti se šířícím se koronavirem přibyl i na žďárském vlakovém nádraží. Správa železnic (SŽ) je v pondělí 9. března začala rozmísťovat ve všech krajských nádražích i v dalších frekventovaných, případně příhraničních železničních stanicích. V Kraji Vysočina byla mimo Žďáru desinfekce umístěna také na nádražích v Jihlavě a v Havlíčkově Brodě.
V drážních budovách byl taktéž zaveden mimořádný úklid mimo běžný úklidový režim, dále i zvýšená desinfekce veřejných prostor a toalet. Správa železnic ve všech stanicích, kde má veřejné toalety, zajistila dostatek mýdla a papírových ručníků. Stejně tak jsou na nádražích dostupné informace směřované k cestujícím vracejícím se z Itálie o nařízené čtrnáctidenní karanténě, a to formou hlášení na tabulích nebo informačních tabulích.