Rainbow page separator

Na nové chodníky si budou muset lidé ještě nějakou dobu počkat

Čtvrtek, 28. Březen 2019

Žďár nad Sázavou / Na chybějící chodníky podél komunikace od Brněnské či Jamské ulice k zahrádkářské kolonii Krejdy si stěžují někteří žďárští obyvatelé. Důvodem k nespokojenosti je i cesta podél železničních kolejích ke kolonii, kde se po zimě opět prohloubily výmoly, které se v místě provizorně opravují každým rokem. Podle úředníků žďárského městského úřadu však vybudovat nové chodníky není jednoduchý proces.
„Vybudování nových chodníků v průmyslové zóně, ať již v Jamské ulici nebo v ulici Brněnská, je ve stupni záměru a projektu k územnímu rozhodnutí. V obou ulicích jsou však pozemky soukromých vlastníků, které musí být nejprve vypořádány. Chodník v ulici Brněnská bude prodloužen spolu s výstavbou komunikace propojující ulici Brněnskou a Jihlavskou. Chodník v ulici Jamská bude budován v rámci průmyslové zóny Jamská II,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje a územního plánování žďárského městského úřadu Irena Škodová.
Co se týče léta opakovaných dílčích oprav cesty vedoucí do zahrádkářské osady, ani letos tomu nebude jinak. „S opravou výtluků po zimě počítáme jako každým rokem. Větší investice na případnou zásadnější rekonstrukci této komunikace není pro tento rok součástí rozpočtu města,“ doplnila vedoucí žďárského odboru komunálních služeb Dana Wurzelová.