Rainbow page separator

Na nové osvětlení si budou muset lidé ve Žďáře ještě počkat

Středa, 28. Říjen 2015

Žďár nad Sázavou / Prozatím na rok 2016 je podle žďárské radnice posunut projekt vybudování veřejného osvětlení v části ulice Jihlavská. Jedná se o úsek ulice od firmy Enpeka po společnost Zdar, kde pouliční lampy dosud chybí. Tento přetrvávající nedostatek je obyvateli Žďáru zejména v posledních několika letech opakovaně kritizován.
Žďárská radnice rovněž zvažuje možnost vybudování nového úseku veřejného osvětlení od ulice Dvorská směrem k Tokozu. Termín realizace však není znám. „Výstavba nového úseku veřejného osvětlení od ulice Dvorská po firmu Tokoz není zařazena do investičních záměrů na nejbližší období. Připravujeme alespoň částečné zlepšení stavu v rámci běžné údržby,“ uvedl vedoucí odboru komunálních služeb žďárské radnice Jaroslav Kadlec.
Termín zahájení dosud není stanoven ani u již několikrát odložené generální rekonstrukce veřejného osvětlení v části Žďáru Vodojem. Naposledy byla stavební akce v sídlišti odsunuta letos, aby mohla být provedena v rámci rekonstrukce celé technické infrastruktury v sídlišti, tedy včetně povrchů komunikací a chodníků.