Rainbow page separator

Na nové prolézačky na dětském hřišti přispěli obyvatelé

Úterý, 26. září 2017

Žďár nad Sázavou / Nové herní prvky finančně podpořili obyvatelé Haškovy ulice, kteří žádali doplnění tamního dětského hřiště herními prvky. Vzhledem k [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tomu, že pořizovací náklady vyšly na téměř s[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to tisíc, což přesahovalo finanční záměry města, tamní lidé se domluvili a téměř polovinu z potřebné částky uhradili sami. Žďárská radnice tak na dětské atrakce v podobě mašinky a malé lanové dráhy dala padesát tisíc korun, obyvatelé přes 48 tisíc.
Obyvatelé domů v Haškově ulici jsou rovněž garanty zmíněného dětského hřiště v rámci projektu s názvem Aktivně pro Žďár. To znamená, že se o něj starají, dohlížejí na pořádek, provádějí drobnou údržbu, případně ohlašují pracovníkům městského úřadu závažnější problémy spojené s hřištěm k rychlému vyřešení. Peněžním příspěvkem na prolézačky se tamní lidé mimo garantů hřiště stali rovněž jeho patrony, což jsou podle projektu Aktivně pro Žďár osoby či firmy, které pomáhají spor[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovištím finančně.