Nové Město na Moravě, aktuality, památky
Rainbow page separator

Na Novoměstsku na památky rozdělí 600 tisíc korun

Čtvrtek, 23. Leden 2014

Radnice Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Celkem šest set tisíc korun z programu vyhlášeného Ministerstvem kultury České republiky na obnovu mohou čerpat vlastníci nemovitých kulturních památek v Novém Městě na Moravě a obcích v jeho správním obvodu. Jedná se o obnovu nemovitostí, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Příspěvek se týká rovněž rekonstrukce movitých památek, které jsou se stavbou, jež kulturní památkou je, pevně spojené. Jde například o varhany či oltáře v kostelech.
Program bude realizován v jednom kole, zájemci svoje žádosti mohou posílat do 28. února novoměstskému odboru stavebnímu a životního prostředí. Minimální výše příspěvku činí padesát tisíc korun a podíl vlastníka na obnově kulturní památky je nejméně deset procent z nákladů, k nimž se váže poskytnutý finanční příspěvek.

Foto: Letecké fotografie z RC mikrokopteru