Rainbow page separator

Na nový chodník získali v Herálci dotaci

Neděle, 13. Září 2015

Peníze, papírové bankovky

Herálec / Za něco přes 5,5 milionu korun v Herálci vybudují chodník a rovněž novou dešťovou kanalizaci. V rámci veřejné zakázky malého rozsahu výběrová komise volila z celkem pěti zhotovitelských společností, které projevily o tuto práci zájem. Vybrala tu, jež obci učinila nejvhodnější nabídku, a to zároveň s nejnižší nabídkovou cenou za veškeré provedené činnosti.
Dešťovou kanalizaci v Herálci umístí do země ve své režii a na nový chodník se vedení obce podařilo získat finanční podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše přiznané dotace činí 3,3 milionu korun, což představuje pětaosmdesát procent uznatelných nákladů.