Rainbow page separator

Na obnovu mostu v Kovářově ulici se zatím nedaří najít firmu

Středa, 4. května 2022

Žďár nad Sázavou / Firmu, která provede rekonstrukci mostu v ulici Kovářova, se zatím nepodařilo najít žďárské radnici. „Stavební trh přišel o řadu ukrajinských dělníků a nejsou zájemci o zakázku na opravu mostu Kovářova,“ poznamenal starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.
Převážně železobetonový most má projít odstraněním původního svršku a jeho nahrazení novým s tím, že ponechané konstrukce budou sanovány. I nadále má přemostění sloužit pouze pro pěší a cyklisty. Zakázka byla předběžně vyčíslena na 4,6 milionu korun.
U mostu na sebe taktéž navazují části frekventované cyklostezky spojující střed Žďáru se zámkem a Pilskou nádrží. I ta v posledních letech prochází po etapách obnovou. Letos je v plánu úsek od ‚závodiště u Kinských‘ až po statek Lyra, kde stezka ústí do ulice Dvorská.