Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, dotace, obnova, památky
Rainbow page separator

Na obnovu památek mají Žďárští přes 800 tisíc

Středa, 2. Únor 2011

Žďár nad Sázavou/ Celkem 837 tisíc korun mají nyní ve Žďáře nad Sázavou k dispozici na podporu obnovy kulturních památek. Finanční prostředky z programu, který vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky, jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek. Ovšem jenom těch, jež se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které také nejsou ve vlastnictví České republiky. Případně je možné finanční příspěvek využít například i na obnovu nebo opravy oltářů či varhan v kostelech, tedy movitých součástí nějaké kulturní památky. Minimální výše dotace byla stanovena na padesát tisíc korun, vlastník památky se ale musí na celkových nákladech na obnovu podílet minimálně deseti procenty. Žádosti o příspěvek z programu, který bude realizován pouze v jednom schvalovacím kole, lze podávat nejpozději do pondělí 28. února letošního roku. Zájemci je mají zasílat na odbor rozvoje a územního plánování při žďárském městském úřadu.
Program na podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností byl ministerstvem kultury poprvé vyhlášen již v roce 2008. Právě obcím s rozšířenou působností má umožnit podílet se na kompenzaci veřejného zájmu na úseku památkové péče poskytnutím finančního příspěvku, a tím tak vhodně zúročit místní znalosti o památkách v regionu.