Rainbow page separator

Na obnovu památek poskytne radnice dotaci bezmála milion korun

Pátek, 10. Červenec 2015

Zelená hora Žďár nad Sázavou, Santini, UNESCO

Žďár nad Sázavou / Žďárští zastupitelé schválili veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek. Celkem 150 tisíc korun bude poskytnuto Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou I na obnovu kostela svatého Prokopa, a to za účelem výměny elektroměrového rozvaděče navazujících elektroinstalací, akumulačních kamen a obnovy schodiště na kůr.
Další smlouva o poskytnutí dotace se týká obnovy baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře nad Sázavou 2. Jde o podporu restaurování chórových lavic nábytkové části a plastik chórových lavic a varhan; v tomto případě se jedná o 350 tisíc korun.
Třetí smlouva dokládá poskytnutí dotace na obnovu kostela svatého Jana Nepomuckého za účelem sanace poruch konstrukce krovu ochozu a z toho plynoucí obnovy ochozových síní, dále restaurování nástěnných dekorativních maleb v interiéru, nástěnných a konzolových zrcadlových svícnů, kovaných nástěnných svícnů a závěsných luceren. „V tomto případě se jedná o 450 tisíc korun,“ upřesnila mluvčí žďárské radnice Nikola Adlerová.