Rainbow page separator

Na obnovu památek žďárská radnice rozdělí celkem 630 tisíc

Středa, 10. ledna 2018

Peníze, papírové bankovky

Žďár nad Sázavou / Finance ve výši 630 tisíc korun pocházející z programu Ministerstva kultury ČR pro rok 2018 hodlá rozdělit žďárská radnice. Peníze jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny a nejsou národními kulturními památkami ve vlastnictví ČR. Dotace se vztahuje rovněž na obnovu movitých kulturních památek pevně spojených se stavbami, jako jsou například oltáře či varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.
Zájemci o podporu mohou žádat o peníze do konce února odbor rozvoje a územního plánování. Minimální podíl vlastníka je 20 procent nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek, minimální výše příspěvku činí 50 tisíc korun. Z programu ministerstva kultury však nelze hradit náklady na modernizaci objektů, úpravy veřejných prostranství, pořízení průzkumů či projektovou dokumentaci.