Rainbow page separator

Na opravu zbytku Strojírenské ulice dojde možná příští rok

Sobota, 26. června 2021

Žďár nad Sázavou / Po opravě zbývající části Strojírenské ulice volají obyvatelé Žďáru. V dubnu došlo k rekonstrukci povrchu úseku od úřadu práce po odbočku k Penny Marketu, jež uhradila Správa železnic coby kompenzaci za zatěžování ulice těžkou nákladní dopravou při obnově železniční tratě.
Zbytek popraskaného povrchu Strojírenské ulice zatím město opakovaně nechává provizorně vyspravit. „Doufáme, že v příštím roce bude možné v opravách ulice pokračovat, avšak záleží na prioritách rozpočtu, který se začne tvořit v srpnu,“ uvedl žďárský starosta Martin Mrkos. K rekonstrukci první části Strojírenské ulice – od kruhové křižovatky po odbočku k úřadu práce – došlo už v roce 2018. Žďárská radnice si tehdy na opravu povrchu silnice v délce 160 metrů vyhradila 1,1 milionu korun včetně DPH.