Rainbow page separator

Na podzim chtějí vypustit rybník, slovit ryby a začít s opravou

Středa, 26. února 2020

Svratka / Ještě v letošním roce na podzim chtějí ve Svratce zahájit úvodní práce týkající se několik let plánované revitalizace tamního rybníka Svratka. „Revitalizace rybníka bude snad zahájena na podzim jeho vypuštěním a následným slovením rybí obsádky. Stavební povolení je vydáno, čekáme „jenom“ na přidělení dotace. Pokud budeme úspěšní, jsou všichni zváni na výlov,“ uvedl starosta Svratky František Mládek.
Revitalizace rybníka o rozloze bezmála čtyři hektary zahrne kromě odbahnění i výměnu vakového jezu, opravu hradicí konstrukce a betonových prvků a výstavba dělicí hrázky a obtokového ramene. Úpravy vodní nádrže pod svrateckým koupalištěm, která byla na řece Svratce přitékající od Herálce a potom pokračující ke Křižánkám vybudována v letech 1973 až 1983, mají také obecně zlepšit hospodaření s vodou. Například zajistit bezpečné převedení zvýšených a povodňových průtoků, vylepšit akumulační schopnosti území či zadržení vody v krajině.