Rainbow page separator

Na pokračování obchvatu je připravená technická studie

Pátek, 7. července 2017

Žďár nad Sázavou / Propojení Jihlavské ulice s ulicí Brněnská, tedy pokračování takzvaného malého obchvatu města, se aktuálně nachází ve fázi technické studie. Tu nechalo vypracovat Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Žďárská radnice má již připravené pozemky, které by k vybudování nové spojnice byly potřeba.
„Podle našich informací byla technická studie včetně ekonomického posouzení předložena k rozhodnutí o pokračování v projektové přípravě stavby,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje a územního plánování žďárské radnice Irena Škodová.
Pokračování „malého“ obchvatu Žďáru, který by vytěsnil tranzitní dopravu z okružní křižovatky v Jihlavské ulici, by zahrnulo přibližně sedm set metrů nové silnice.
Nová část obchvatu města by představovala pokračování přeložky silnice I/19, která od podzimu 2015 vede od křižovatky u Mělkovic přes průmyslovou zónu a ústí na kruhové křižovatce v Brněnské ulici.