Rainbow page separator

Na předškoláky opět čeká přípravná třída

Sobota, 1. srpna 2015

Základní škola Komenského 6 Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Přípravnou třídu budou mít možnost opět navštěvovat předškoláci ve žďárské základní škole v Komenského ulici 6. Její zřízení podporuje radnice už od roku 2007. Přípravná třída je určena pro děti předškolního věku, které půjdou v lednu příštího roku k zápisu, anebo pro děti, kterým byla ve školním roce, jenž začne v září, povinná docházka odložena. Cílem je děti připravit na bezproblémový přechod do základní školy. Výuka probíhá hravou formou, děti se seznámí s prostředím školy a základními pravidly školního režimu, poznají nové kamarády. Docházka do přípravné třídy je bezplatná, v případě zájmu je i možnost navštěvovat družinu a stravovat se ve školní jídelně. Při zařazování dětí do třídy rozhoduje ředitelství školy na základě žádostí rodičů a doporučení školského poradenského zařízení, zájemci se mohou informovat ve škole.