Rainbow page separator

Na přestavbu památky na sídlo úřadu chtějí získat dotaci

Sobota, 15. Srpen 2020

Svratka / Nejpozději v říjnu má dojít k vydání stavebního povolení na rekonstrukci budovy číslo popisné 23 v centru Svratky – objektu zvaného Balíčkovo. Tomu bude předcházet zpracování projektové dokumentace. „Po vydání stavebního povolení můžeme požádat příslušné ministerstvo, popřípadě i Krajský úřad Kraje Vysočina o přidělení dotace. Kdyby se nám toto všechno podařilo včas a úspěšně zrealizovat, samozřejmě včetně vysoutěžení vhodného dodavatele stavebních prací, mohli bychom možná již v příštím roce zahájit stavební a hlavně také sanační práce,“ konstatoval starosta Svratky František Mládek.
V památkově chráněném objektu má po plánované rekonstrukci vzniknout nejenom sídlo svrateckého městského úřadu, ale rovněž trvalá galerijní expozice vysočinských malířů, která je nyní umístěna ve svrateckém muzeu. Město historický dům, jenž naposledy sloužil i jako prodejna zeleniny a k němuž patří rozsáhlá zahrada, před několika lety odkoupilo na 1,2 milionu korun.